Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je na današnjoj 16. sjednici Odluku o dopuni Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana Gradskog centra “Marijin Dvor”. Prema riječima pomoćnice gradonačelnice za urbano planiranje Nedrete Komarice, ovom Odlukom daju se okvirna usmjerenja za drugu fazu izrade Plana, a posebno dijela koji se odnosi na Kvadrant B, ograničen Ulicom Hiseta, Nultom transferzalom i rijekom Miljackom.

Ovim usmjerenjima predložena je šetnica uz rijeku Miljacku kao nastavak ulice Vilsonovo šetalište, obostrano sa drvoredom lipa. Predloženo je i da se zadrži objekat koji je predviđen za kulturu, precizinije koncertna dvorana, odnosno da se u plan ugradi prvonagrađeno rješenje sa međunarodnog konkursa.
Objekat Elektroračunskog centra (bivša studentska menza) u ulici Kotromanićeva je predviđen da se poruši. Kroz usmjerenja je sugerisano da se na njegovom mjestu napravi objekat drugačijih dimenzija, odnosno da ima horizontalne gabarite manje, čime se može omogućiti prolazak šetnice, a da se bruto građevinska površina postojećeg objekta nadoknadi dogradnjom spratova, pojasnila je Komarica. Kroz smjernice se sugeriše da se zadrže objekti koji imaju kulturno historijsku vrijednost. Maksimalna visina objekta u kvadrantu "B" ne smije preći visinu sljemena objekta bivšeg hotela "Kontinental", tj. da se zadrži postojeća vertikala od 12 spratova u sjevero-zapadnom dijelu lokaliteta”, kazala je Komarica. U usmjerenjima je istaknuto da se napravi reprezentativni pristup zgradama zajedničkih institucija, da se preispitaju prostorne mogućnosti razvoja kompleksa “Unitic”, te da se u plan ugradi urbanistički projekat Magribija, odnosno da se preispita mogućnost popločavanja trga oko Magribija džamije.
 
Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Nacrt Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“, te Nacrt Odluke o provođenju Izmjena i dopuna tog Regulacionog plana. Javni uvid i rasprava o ovom Nacrtu trajat će 60 dana, a građani će o terminu naknadno biti obaviješteni.
 
Tim dokumentom, između ostalog, planirana je izgradnja novih poslovnih objekata, te da se osigura dovoljan broj parking mjesta i za postojeće stambene objekte i za sve novoplanirane.

Na današnjoj sjednici donesene su i odluke o pristupanju izradi regulacionih planova “Individualno stanovanje Rajlovac”, “Čobanija” i “Jagomir I”.
 
Gradskog vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Izvještaj o aktivnostima SERDA-e u toku 2006. godine na realizaciji projekata od interesa za grad Sarajevo.

Izvor: Gradska uprava