Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 18. sjednici usvojilo je Odluku o pristupanju aktivnostima na podizanju spomen-obilježja svoj djeci opkoljenog Sarajeva u periodu 1992.-1995. godine. Ovom odlukom Grad Sarajevo pristupa aktivnostima na realizaciji Podprojekta izgradnje spomen-obilježja svoj djeci opkoljenog Sarajeva u okviru projekta "Opsada i odbrana Sarajeva 1992.-1995. godine."

U cilju realizacije aktivnosti formira se Organizacioni odbor koji treba da Gradskom vijeću predloži lokaciju za spomen-obilježje, imenuje stručna tijela za ocjenu idejnih rješenja i predlaganje lokacije spomen-obilježja, potom da raspiše konkurs za izradu idejnog rješenja te predloži Gradskom vijeću izabrano idejno rješenje spomen-obilježja, zatim da prati izradu potrebne projektne dokumentacije, obavlja sve pripremne aktivnosti i koordinira ih, te vodi aktivnosti na osiguranju sredstava za finansiranje spomen-obilježja iz budžeta Kantona, Grada i općina. Nakon utvrđivanja lokacije i prihvatanja idejnog rješenja spomen-obilježja, Organizacioni odbor će Gradskom vijeću predložiti konačan naziv ovog spomen-obilježja.

Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama, koja ima za cilj podizanje kvalitete života, kulture stanovanja i normi ponašanja urbanog načina življenja u gradu Sarajevu. Vijeće je usvojilo i Odluku o prihvatanju incijative HKD "Napredak" za postavljanje biste Silvija Strahimira Kranjčevića na postojeći postament na lokalitetu Malog parka, preko puta zgrade Predsjedništva BiH.

Na današnjoj sjednici vijećnici su donijeli odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I". Gradsko vijeće imenovalo je Muhidina Hajdarevića za pravobranioca Grada Sarajeva.

Izvor: Gradska uprava