Održana je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao g. Željko Ler. Nakon diskusije  vijećnika Ferida Buljubašića iz  SDP-a, a u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, rasprava o Prijedlogu odluke o usvajanju Regulacionog plana "Podgaj-Tekija" s Prijedlogom odluke o provođenju Regulacionog plana "Podgaj –Tekija" je odgođena,  dok dokumentacija ne bude upotpunjena detaljnim informacijama relevantnih institucija.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Odluke o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju članova organizacionih odbora sljedećih manifestacija: "50. internacionalni teatarski festival MESS 2010"; "14. Jazz Fest Sarajevo 2010"; "Međunarodni teatarski festival autorskih projekata – 13. teatar fest"; Internacionalni muzički festival "Bosna" (BIMF); "Kids festival  2010"; Festival  "Baščaršijske noći  2010"; XIII međunarodni festival folklora "Sarajevo 2010"; "16. Sarajevo Film Festival";  I "Balet-fest Sarajevo 2010" i Izložba "Collegium Artisticum".

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Nacrt  Politike Grada Sarajeva u oblasti kulture za period 2011. – 2015. godine, te ga  uputilo  u javnu raspravu.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o implementaciji informatizacije Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva .

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa.

Izvor: Gradsko vijeće