Na danas održanoj 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva utvrđen je Nacrt budžeta Grada Sarajeva za 2007. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju ovog budžeta u iznosu od 12.889.153 KM. Zaključak Vijeća je da se oba Nacrta upute u javnu raspravu u trajanju od 20 dana.

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac komentirajući usvojeni Nacrt istakla je da se Budžetom za narednu godinu nastavljaju realizirati zadaci iz Platforme "Pravci djelovanja Grada Sarajeva 2006.-2008.", odnosno da se omogućuje nastavak postojećih i početak novih projekata koji imaju za cilj uljepšavanje grada Sarajeva i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život stanovnika Sarajeva. Gradonačelnica je dodala kako je moguće povećanje budžeta Grada za 2007. godinu na osnovu prenosa sredstava iz ove budžetske godine, ali i na osnovu  pisma koji je uputila Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH od kojeg je zatražila da se u raspodjelu prihoda od PDV-a na državnom nivou uključi i Grad Sarajevo kao glavni grad države BiH.

Gradsko vijeće danas je usvojilo Prijedlog odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacionog plana "ZETRA", Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune Regulacionog plana "Dobrinja" i Prijedlog odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja".

Usvojen je i Prijedlog odluke o održavanju grobalja od lokalnog značaja na području grada kojom se propisuje njihovo održavanje i uređivanje, obaveze davalaca komunalne usluge, izgled nadgrobnog obilježja, zabrane i td. Utvrđen je i Nacrt odluke o načinu i uslovima dekorisanja na području grada, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Usvojen je Izvještaj o saradnji i odnosima Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, a primljene su k znanju Informacija o stanju i problemima u oblasti zapošljavanja na području grada Sarajeva, te Informacija JKP "ZOI \’84" o aktivnostima na razvoju zimsko-sportskog turizma od interesa za grad Sarajevo i pripreme za predstojeću zimsku sezonu.

izvor: Gradska uprava