Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 2. sjednici utvrdilo je Nacrt programa obilježavanja 6. aprila, Dana grada Sarajeva, u 2009. godini, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od deset dana. Vijeće je, također, usvojilo Odluku o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2009.godini. Shodno Odluci, za dobitnika pojedinačne Šestoaprilske nagrade predviđeno je 10.000 KM, dok će dobitnici grupne Šestoaprilske nagrade taj isti iznos ravnopravno podijeliti.

Odlukom Gradskog vijeća odobreno je da Grad Sarajevo sa 100.000 KM sufinansira ceremoniju otvaranja i zatvaranja XXV internacionalnog festivala "Sarajevska zima". Vijećnici su, također, prihvatili da Grad Sarajevo sa 115.000 KM finansira nedavno održanu manifestaciju "Berlin u Sarajevu", u sklopu koje se najčuvenija i jedna od najpoznatijih svjetskih pozorišnih trupa Schaubuehne trima predstavama predstavila sarajevskoj poblici povodom obilježavanja 20 godina od pada Berlinskog zida.
 
Na današnjoj sjednici donijeta je Odluka o imenovanju članova Komisije za drugostepeno upravno rješavanje, koju čine Vojislav Terzić, predsjednik, dipl. pravnik, Samir Silajdžić, zamjenik predsjednika, dipl. pravnik, te članovi: Nail Gajević, dipl. pravnik, Esad Hrvačić, dipl. pravnik, i Nasiha Mujčić, dipl. pravnik. Prihvaćena je i Odluka o razrješenju gradskog pravobranioca Muhidina Hajdarevića na lični zahtjev s obzirom da je imenovan na drugu funkciju.

Vijeće je donijelo i Odluku o radnom statusu predsjedavajućeg i zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva, prema kojoj će predsjedavajući Marin Ivanišević i njegova zamjenica Lejla Somun-Krupalija svoju dužnost obavljati volonterski, dok će Tatjana Ljujić-Mijatović funkciju zamjenice predsjedavajućeg obavljati profesionalno.

Gradsko vijeće prihvatilo je vijećničku inicijativu Marina Ivaniševića prema kojoj "najoštrije osuđuje sve napade na novinare i novinarsku profesiju u BiH i onemogućavanje slobode govora, prava na slobodu mišljenja i prava javnosti da bude pravovremeno i objektivno informirana. Posljednji napadi na novinare Magazina "60 minuta" F RTV u Gluhoj Bukovici i Foči, nedavni bombaški napad na NTV Hayat, te kontinuirane verbalne prijetnje novinarima predstavljaju samo vrh ledenog brijega napada na medijske slobode i prava novinara na slobodan rad. Držimo da je od vitalne važnosti da svaki napad na neovisno novinarstvo bude najoštrije osuđen i pravno sankcioniran. Gradsko vijeće Grada Sarajeva traži od nadležnih organa hitno provođenje istraga i poduzimanje zakonskih mjera za sankcioniranje svih počinitelja napada na novinare u BiH. Napad na slobodu štampe je direktan napad na temelje demokratskog društva kojem težimo", navedeno je u inicijativi Gradskog vijeća Grada Sarajeva. 

Vijeće je, također, danas prihvatilo vijećničku inicijativu Seada Srne da se utvrdi nagrada za najhumaniji podvig pod nazivom Graham Bamford koji se u Lonodnu, prije 16 godina, spalio zbog zločina prema narodu u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva