Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj 22. sjednici utvrdilo je Nacrt Odluke o usvajanju i Odluke o provođenju izmjena i dopuna RP Gradskog centra "Marijin Dvor" – II faza, te ga uputilo na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju i Odluke o provođenju Izmjena i dopuna RP Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina". Usvojen je i Prijedlog odluke o pristupanju izradi RP "Gazijin han".

Na današnjoj sjednici vijećnici su prihvatili Odluku o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2007. godini. Shodno ovoj odluci, za dobitnika pojedinačne Šestoaprilske nagrade predviđeno je 10.000 KM, koliko je predviđeno i za grupnu Šestoaprilsku nagradu s tim da će taj iznos dobitnici ravnopravno podijeliti.

Vijećnici su također usvojili Odluku o prihvatanju pokroviteljstva Grada Sarajeva nad XXIII Internacionalnim festivalom "Sarajevska zima 2007", prema kojoj će Grad Sarajevo sa 50.000 KM podržati ceremoniju otvaranja Festivala i organizaciju održavanja koncerta Barbare Hendriks.

Gradsko vijeće prihvatilo je Program aktivnosti na obilježavanju godišnjice održavanja XIV Zimskih olimpijskih igara 1984.g. u Sarajevu. Pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva održat će se niz manifestacija tokom mjeseca februara, kojima se želi obilježiti jedan od najznačajnijih događaja u njegovoj historiji.

Vijećnici su prihvatili Odluku o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Skoplja, kao i Odluku o formiranju Organizacionog odbora Susreta mladih Unije glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope, koji će se pod radnim nazivom "Mladi grade mostove prijateljstva", ove godine održati u našem gradu.

Izvor: Gradska uprava