Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj 23. sjednici usvojilo je Odluku o preuzimanju prava korištenja Doma Vojske F BiH sa pripadajućim zemljištem, nad kojim je imalac prava raspolaganja Vlada F BiH. Vijećnici su, također, usvojili Odluku o uspostavljanju saradnje-bratimljenja između Gradova Sarajeva i Madrida, kao i Odluku o prihvatanju donacije, skulpture "Drvo života", autora Andeja Ajdiča iz Slovenije.

Na prijedlog gradonačelnice Semihe Borovac, Gradsko vijeće prihvatilo je da se "Ključ Grada Sarajeva" dodijeli primadoni Gertrudi Munitić za njen nesaglediv doprinos razvoju kulturnog života u Sarajevu i BiH. Ovo značajno priznanje Grada Sarajeva bit će joj uručeno na jednoj od svečanih sjednica Gradskog vijeća.

Jednoglasno je prihvaćena i Odluka o načinu i uslovima dekorisanja na području grada Sarajeva, kojom je predviđeno ukrašavanje javnih površina u povodu obilježavanja državnih i vjerskih praznika, Dana Kantona Sarajevo, Dana Grada Sarajeva i gradskih općina, te održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija. Ovogodišnjim Budžetom Grada za ovu namjenu predviđeno je 100.000 KM.

Gradsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o izgradnji Olimpijskog bazena Meander-Otoka, kao i Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva sa prijedlogom manifestacija od interesa za grad.

Na današnjoj sjednici donijela je Odluka o prestanku mandata vijećnika Neziru Omerbegoviću i Mustafi Cuplovu, te je predsjedavajući Gradskog vijeća Marin Ivanišević pozvao Općinska vijeća Stari Grad i Centar odakle dolaze ovi vijećnici da popune ova mjesta kako bi Gradsko vijeće moglo u punom kapacitetu funkcionirati.

Izvor: Gradska uprava