Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je danas Odluku o dodjeli Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2007. godini. Dobitnik pojedinačne Šestoaprilske nagrade je akademik Božidar Matić, a dobitnik kolektivne Šestoaprilske nagrade je Pedijatrijska klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nagrade će dobitnicima Šestoaprilske nagrade uručiti gradonačelnica Sarajeva na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 6. aprila na Dan grada Sarajeva. Kolektivne nagrade se dodjeljuju u obliku Povelje, a pojedinačna nagrada, pored Povelje sadrži i novčani iznos.

Odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva razmatrao je 32 pristigla prijedloga za 24 kandidata od kojih su 17 za dodjelu pojedinačne i sedam za dodjelu kolektivne nagrade, kazao je predsjednik Odobra za dodjelu Šestoaprilske nagrade Hamdija Lagumdžić.

Gradsko vijeće usvojilo je i Program obilježavanja Dana grada Sarajeva u 2007., Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2006., Izvještaj o provođenju gradske politike i aktivnosti gradonačelnice Sarajeva za period  od 1. janura do 31. decembra 2006., Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Sarajeva za period  od 1. januara do 31. decembra 2006., te Godišnji obračun budžeta Grada Sarajeva za 2006. godinu. Gradsko vijeće Grada Sarajeva  usvojilo je i Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu bilateralne međunarodne saradnje za period 1. januar – 6. mart 2007. i Izvještaj o stanju i problemima zimskih sportova na području Grada Sarajeva.

Utvrđen je Nacrt Odluke o vršenju kafilerijskih usluga na području grada Sarajeva, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, te je usvojena Studija izvodljivosti za uvođenje prostorno atributivnog sistema za Grad Sarajevo, koja je upućena u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Izvor:Gradska uprava