Održana je 28. sjednica Gradskoga vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedao predsjedatelj Gradskoga vijeća prim. dr. Željko Ler. Sjednici se pridružio predsjedatelj Federacije BiH Živko Budimir koji je pozdravio nazočne, zahvalio na pozivu i istaknuo da podržava nakanu Gradskoga vijeća Grada Sarajeva da se uspostavi suradnja između gradova Vukovara i Sarajeva. Gradsko je vijeće primilo k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnoga reda i mira i prometa za razdoblje siječanj-ožujak 2011.godine. U razdoblju siječanj-ožujak 2011. godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine neznatno je povećan broj registriranih kaznenih djela, kao i broj prometnih nezgoda, dok je broj prekršaja iz oblasti javnoga reda i mira blago smanjen. Stanje maloljetničke delinkvencije karakterizira povećanje broja maloljetnih izvršitelja, kao i broj kaznenih djela za koja su prijavljeni.

U oblasti javnoga reda i mira, u proteklom tromjesečju ove godine najveći broj prekršajnih sankcija odnosi se na prekršaje činjene prosjačenjem.

Gradski su vijećnici usvojili Odluku o uspostavi suradnje između gradova Sarajeva i Vukovara. Gradovi će se zalagati za daljnje jačanje prijateljstva i promicanje međusobne suradnje na svim područjima od interesa za građane i građanke Vukovara i Sarajeva.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je Odluku o podizanju bisti knjževnicima Izetu Sarajliću, Ćamilu Sijariću i Dervišu Sušiću. Svojim stvaralaštvom i životom doprinosili su da Sarajevo postane prepoznatljivo i značajno kulturno središte ne samo u Bosni i Hercegovini nego i šire.

Gradski su  vijećnici usvojili Odluku o spomenicima od značaju za Grad Sarajevo. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za utvrđivanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo, vrste spomenika, način podnošenja inicijative za podizanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo, uvjeti i postupak za podizanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo kao i način čuvanja, održavanja i zaštite spomenika podignutih  sukladno ovoj odluci.

Gradski su vijećnici usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulacijskoga plana „Mahmutovac“.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je i Odluke o sufinanciranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju članova organizacijskih odbora sljedećih manifestacija: „Međunarodni teatarski festival autorskih projekata – 14.teatar fest“; „Kids festival  2011“; Izložba "Collegium Artisticum"; „50. sarajevski dani poezije“.

Na sjednici je usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Europsku povelju o rodnoj jednakopravnosti na lokalnoj razini. Europska povelja o rodnoj jednakopravnosti na lokalnoj razini namijenjena je lokalnim i regionalnim upravama Europe koje se njezinim potpisivanjem javno obvezuju da će slijediti načela rodne jednakopravnosti i da će provoditi odredbe potpisane Poveljom u svojim sredinama.

Na sjednici je usvojeno Izvješće o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2010. godinu. Provođenjem Odluke omogućeno je da desetine tisuća građana grada Sarajeva, a posebno djece i madih, tijekom cijele godine uživa i neposredni je sudionik različitih sadržaja koji iz godine u godinu dobijaju na opsegu i kvaliteti.

Također, usvojeno je i Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne suradnje odvijale su se na mulitilateralnoj razini kroz članstvo u međunarodnim asocijacijama gradova i sudjelovanje u međunarodnim skupovima, na bilateralnoj razini u formi suradnje s pobratimskim, partnerskim i drugim gradovima u svijetu, te suradnji sa stranim diplomatskim predstavništvima u BiH.

Usvojen je Nacrt odluke o usvajanju i Izmjena i dopuna Regulacijskoga plana „Zetra“ s Nacrtom odluke o provedbi Izmjena i dopuna Regulacijskoga plana „Zetra“.
Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju Regulacijskoga plana „Bjelave-Čekaluša“ s Nacrtom odluke o provedbi Regulacijskoga plana „Bjelave-Čekaluša“, te Nacrt odluke o usvajanju Regulacijskoga plana „Bjelave-Mejtaš“ s Nacrtom odluke o provedbi Regulacijskoga plana „Bjelave-Mejtaš“.

Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o realizaciji programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama/majkama s djecom. Gradsko vijeće Grada Sarajeva u aktualnom sazivu na samom početku mandata prepoznalo je značaj inicijative gradonačelnika Alije Behmena za pokretanjem programa pomoći porodiljama/ majkama s djecom kako bi se osigurale pretpostavke za bezbrižnije i stabilnije uvjete odrastanja novorođenčadi. Proračunom Grada Sarajeva u prošloj godini ovim su programom obuhvaćene sve majke novorođene djece stalno nastanjene u gradu Sarajevu koje su registrirane kao korisnice nekog vida pomoći porodiljama/majkama s djecom.

Na sjednici Gradskoga vijeća Grada Sarajeva pokrenut je i veći broj vijećničkih inicijativa i pitanja.

[WPIMPINLINE:7494.jpg]