Danas su članovi Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i Crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom predsjedava Idriz Hodžić održali sastanak sa predstavnicima Crkava i vjerskih zajednica u gradu Sarajevu.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Marin Ivanišević upoznao je skup da je Gradsko vijeće osnovalo ovu komisiju kao svoje stalno tijelo, s ciljem da se kroz razgovor i razmjenu mišljenja ostvari, unaprijedi saradnja i definiraju sadržaji aktivnosti Grada Sarajeva i nadležnih organa Crkava i vjerskih zajednica u BiH, te tako zajednički doprinese obogaćivanju sadržaja Programa rada Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Crkvama i Programa rada Gradskog vijeća za 2006.godinu koji je u pripremi.
Sastanku su prisustvovali i zamjenici gradonačelnice Sarajeva Predrag Mitrović i Josip Jurišić, te članovi Kolegija Gradskog vijeća.
– Sarajevo je položilo civilizacijski ispit očuvanja suživota i tolerancije, a vaša uloga u stvaranju svijeta uzajamnog razumijevanja i produbljivanja viševjekovne, tradicijske upućenosti jednih na druge, od neprocjenjivog je značaja – istakao je g. Mitrović.
Mr. Ferid Dautović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, vlč Luka Kesedžić, ispred Vrhbosanske nadbiskupije, Borislav Livopoljac, starješina Saborne crkve u Sarajevu i jedan od sekretara Mitropolije Dabrobosanske te g. Danilo Nikolić, predsjednik Jevrejske općine Sarajevo su ukratko upoznali prisutne sa problemima te dali podršku ovakvom djelovanju Grada Sarajeva.
Sublimirajući veoma sadržajnu diskusiju, predsjedavajući Komisije Idriz Hodžić je predložio da Komisija koncipira program rada ovoga tijela za sljedeću godinu a u saradnji sa vjerskim zajednicama i Crkvama, naravno u okviru djelokruga rada organa Grada Sarajeva. Konstantirano je također da sredstva planirana Rebalansom budžeta Grada u ovoj godini u iznosu od 70.000 KM za potrebe vjerskih zajednica i Crkava nisu dovoljna, te je predloženo da se za iduću godinu povećaju u skladu sa mogućnostima Grada Sarajeva.
Podržana je i inicijativa za potpisivanjem sporazuma kojim će se regulisati obaveze Grada Sarajeva i vjerskih zajednica i Crkava, a u konačnom interesu građana grada Sarajeva. Učesnici današnjeg sastanka su podržali i inicijativu oko utvrđivanja stalnog granta za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju vjerskih objekata, te za davanje podrške putem finansiranja projekata iz oblasti obrazovanja, kulture i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa kojim bi vjerske zajednice i Crkve aplicirale prema Gradu Sarajevu.
Na kraju je istaknuto da se u okviru Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva razmatra Informacija o stanju objekata vjerskih zajednica na području grada Sarajeva.

Izvor: Gradska uprava