Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj 30. sjednici verifikovalo je mandate vijećnicima Veliji Katici iz SDU BiH i Kemalu Kapetanoviću, nezavisnom kandidatu, te imenovalo Dževadu Čaušević za novog člana Komisije za Stutut i akta GV-a.

Vijećnici su utvrdili Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i postupku za podizanje, izmještanje i premještanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Također, utvrđen je i Nacrt Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja, koji će se naći u javnoj raspravi u roku od 30 dana.

Gradsko vijeće primilo je k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. do 30.09.2007. godine, Informaciju o Dokumentu okvirnog budžeta 2008.-2010. godine i Informaciju o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Plana i programa informatizacije Grada Sarajeva, a primljena je k znanju i Informacija o stanju i problemima amaterizma u oblasti kulture na području grada.

Gradsko vijeće primilo je k znanju i Informaciju o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi u gradu Sarajevu za predstojeći zimski period. Predstavnici BH gasa, "Sarajevogasa", "Toplana", "Parka" i "Pokopa" koji su bili prisutni na ovoj sjednici, istakli su da njihova preduzeća spremno dočekuju ovogodišnju zimsku sezonu.

Izvor: Gradska uprava