Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 36. sjednici prihvatilo je Zaključak o podršci donošenju Odluke o korekciji Regulacionog plana Kvadrant "C" Marijin Dvor, kojom će se omogućiti hitna legalizacija građenja objekta namijenjenog za smještaj Ambasade R Turske u BiH. Gradsko vijeće usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period  od 1. januara do 31. decembra 2007. godine.

Sredstva budžeta Grada Sarajeva u 2007. ostvarena su 110,60 posto u odnosu na plan, a izvršenje je realizirano indeksom 77,57 posto. Ukupna sredstva budžeta Grada u 2007. iznose 24.157.256,31 KM. Od toga prenesenih sredstava iz 2006. godine 3.586.005,58 posto, što je 14,84 posto ukupnih sredstava, a ostalih 20.571.250,73 KM čini prihod Grada Sarajeva. U period januar-decembar 2007. ostvaren je prihod od 20.571.250,73 KM ili 112,68 posto u odnosu na planiranih 18.255.553 KM.

Ukupni prihodi čine 85,16 posto ukupnih sredstava Grada Sarajeva za protekli period. U ukupnim sredstvima 33,69 posto čine vlastiti izvori i iznose 7.695.419,98 KM, a kapitalni grantovi su ostvareni od 12.826.935 KM.

Najveće učešće (33,12 posto) u odnosu na ukupna sredstava čini grant budžeta KS-a u  od 8.000.000 KM. Ostvaren je prihod u ukupnom iznosu od 4.826.935 KM, koji predstavlja grantove različitih nivoa vlasti budžetu Grada Sarajeva: grant Federacije BiH od 1.000.000 KM i namjenska sredstava od 3.826.935 KM.

Izvršenje budžeta Grada Sarajeva u 2007. je 77,57 posto ili 16.937.568,16 KM u odnosu na plan od 21.834.363 KM, što je povećanje od 24,62 posto u odnosu na 2006. godinu (13.591.638,74 KM).

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o usmjeravanju planirah sredstava iz budžeta Grada Sarajeva za 2008. godinu, kojom se sredstva od 200.000 KM usmjeravaju na finansiranje dva igrana filma. Po 100.000 KM bit će izdvojeno za igrani film "Snijeg", redateljice Aide Begić, scenariste i producentice Elme Tataragić – Mama film d.o.o., te dugometražni igrani film "Na putu", redateljice Jasmile Žbanić,produkcija "Deblokada".

Gradsko vijeće usvojilo je i Informaciju Komisije za utvrđivanje lokacije ukopa Isa-bega Ishakovića, osnivača Grada Sarajeva i njegovog sina Mehmed-bega. U informaciji se navodi da ni nakon detaljnog istraživanja stručnjaka Komisije za utvrđivanje lokacije, mjesto na kojem su ukupani Isa-beg Ishaković, osnivač Sarajevo i njegov sin Mehmed-beg još nije poznato.

Zaključeno je da će Gradsko vijeće pokrenuti aktivnosti na osmišljavanju projekta kome će Grad Sarajevo biti pokrovitelj, a u vidu ozbiljnog istraživanja čiji rezultat bi trebalo biti prijedlog značajnih ličnosti iz povijesti Sarajeva i BiH, kojima bi se odala počast određenim spomen-obilježjem, a što bi bio značajan doprinos glavnog grada BiH promociji kontinuiteta državnosti BiH kroz povijest. Gradsko vijeće će, bez obzira na mjesto ukopa, u dogledno vrijeme podići spomenik osnivaču Sarajeva Isa-begu Ishakoviću, u sklopu tog cjelovitog projekta.

Gradsko vijeće usvojilo je i Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2007. godinu te je usvojilo zaključak da se Kantonu Sarajevo uputi zahtjev da počne primjenivati Zakon o principima lokalne samouprave.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o provođenju gradske politike i aktivnosti gradonačelnice Grada Sarajeva za period od 1. januara do 31. decembra 2007., Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2007.

Donesena je i Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana "Pofalići" te Odluka o kriterijima za finansiranje amaterizma u oblasti kulture. Donesena je i Odluka o formiranju Organizacionog odbora 9. konferencije Mreže balkanskih gradova BALCINET, Odluka o davanju saglasnosti na Deklaraciju o evropskoj budućnosti BiH te Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Usvojen je i Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu multilateralne i bilateralne međunarodne saradnje za period od 1. januara do 25. februara 2008. godine i  Izvještaj o izgradnji zatvorenog olimpijskog 50-metarskog bazena na lokalitetu Otoka-Meander.

Na sjednici je razmatrani i nacrti Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti srednjeg obrazovanja, te Odluke o osnivanju Javne ustanove "Gradski centar kulture Sarajevo", i upućeni su u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Izvor: Novinska agencija FENA