Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 41. sjednici prihvatilo je, na prijedlog gradonačelnice Semihe Borovac, Odluku o dodjeli priznanja Počasni građanin Grada Sarajeva američkom filmskom reditelju Billu Carteru za njegov doprinos glavnom gradu BiH 1993./94. godine.

Pridruživši se organizaciji nezavisne pomoći, te dijeleći sudbinu Sarajlija, Bill Carter dostavaljao je hranu onima do kojih UN i NVO nisu mogle doći. Carter je održao više od 50 predavanja na poznatim svjetskim univerzitetima šireći istinu o Sarajevu i njegovim stanovnicima tokom opsade. Također, na osnovu njegovog iskustva planira se snimiti film o ratnom Sarajevu pod nazivom "Fools Rush In".

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o preusmjeravanju sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2008. godinu u iznosu od 104.000 KM za sufinansiranje kupovine potrebnog inventrara u JU "Studentski centar Sarajevo" sa pozicije budžetske rezerve. Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o preusmjeravanju sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2008. godinu Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi KS u iznosu od 13.000 KM za nabavku nove savremene centralne stanice koja bi omogućila detekciju požara u početnoj fazi, također sa pozicije budžetske rezerve. Sredstva za kupovinu mamografa u iznosu od 65.000 KM, bit će usmjerena prema zahtjevu direktora JU "Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS" Ahmeta Kurtovića, za nabavku dva ultrazvučna aparata neophodna za dijagnosticiranje raka dojke za DZ Novi Grad i ambulantu Saraj Polje.

Na današnjoj sjednici Vijeće je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2008.g. u iznosu od 160.000 KM sljedećim zdravstvenim ustanovama: 40.000 KM KCUS Klinika za ortopediju i traumatologiju; 30.000 KM JU Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" po 20.000 KM JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Stomatološkom fakultetu Sarajevo, JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, te po 10.000 KM JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo – OJ Novi Grad; JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo – Ambulanta "Mejtaš" i KCUS Abdominalna hirurgija.

Vijeće je prihvatilo Odluku da Grad Sarajevo kupi nekretninu – kuću u Ilijašu koju će dati na korištenje JU "Vladimir Nazor", a u cilju realizacije projekta "Škola u prirodi".

Vijećnici su usvojili Prijedlog Elaborata o javnim satovima. Mehanički, sunčani, digitalni i reklamni satovi postaviti će se na najfrekventnijim mjestima u gradu, kao i na objektima od kulturno-historijskog značaja grada.

Gradsko vijeće utvrdilo je Nacrt Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva i uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Također, utvrđen je i Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Jagomir I" sa Nacrtom Odluke o provođenju ovog plana, koji će se staviti na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području kantona Sarajevo za period januar-juni 2008., Informaciju o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama, kao i Informacija o presudi Ustavnog suda F BiH broj U-9/08 od 08. jula 2008.g.

Izvor: Služba za odnose sa javnošću Grada Sarajeva