Na danas održanoj 42. sjednici Gradsko vijeće Grada Sarajeva utvrdilo je Nacrt Programa obilježavanja 25-te godišnjice XIV – Sarajevo \’84 u 2009. godini i stavili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Vijećnici su također, usvojili Prijedlog Odluke o usmjeravanju sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2008. godinu u iznosu od 80.000 KM za sufinansiranje manifestacije "Skijaške legende 84" koja će se održati od 19. do 21. decembra ove godine na Bjelašnici.

Ovom sportsko-zabavnom manifestacijom, na kojoj se očekuje gostovanje Ingemara Stenmarka, Alberta Tombe, Bojana Križaja, Mateje Svet, Janice Kostelić i dr., započet će prva faza obilježavanja 25-te godišnjice Olimpijade u Sarajevu. Ovo će, kako je istaknuto na današnjoj sjednici, biti jedan od najznačajnijih skijaških događaja nakon Olimpijade.

Gradsko Vijeće prihvatilo je Odluku o načinu ostvarivanja saradnje Grada Sarajeva sa pravnim i fizičkim licima u oblasti obnove fasada na objektima od kulturno-historijskog značaja. Prema ovoj Odluci Grad Sarajevo će zaključivanjem međusobnih sporazuma ostvarivati saradnju sa nadležnim ministarstvima i Zavodima za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS i F BiH, Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika, gradskim Općinama, vjerskim zajednicama i vlasnicima, odnosno korisnicima objekata na kojima se planira obnova fasada.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta obnove gradske Vijećnice. Također su još jednom vijećnicima prezentirane Odluke o budućem korištenju prostora Vijećnice koju je donio Kanton Sarajevo, a prema kojima će u Vijećnici biti sjedište Ureda gradonačelnik/ce, predsjedavajućeg Gradskog vijeća, sala za sjednice Gradskog vijeća, Nacionalne biblioteke BiH, Muzeja razaranja Vijećnice i centralna aula za organizaciju kulturnih sadržaja.  Prema ovom konceptu, kako je istaknuto na današnjoj sjednici Vijeća i nakon prezentacije koju je vijećnicima izvršio direktor firme Urbing d.o.o. Smajo Mulaomerović, Vijećnica će nakon dugo godina ponovno biti otvorena za  javnost i građane, kao i kulturne sadržaje.
U Izvještaju koje je usvojilo Gradsko vijeće, istaknuto je da su u posljednjih godinu dana za projekat obnove Vijećnice donacije izdvojile: Vlada Kraljevine Španije, Republike Mađarske, Gradovi: Budimpešta, Podgorica, Ljubljana, Društvo za obnovu Vijećnice iz Austrije, a najavljena je skorija uplata donacija od Evropske komisije (milion eura), te Gradova: Tirane, Nikozije, Zagreba i Beča.

Vijeće je donijelo zaključak da se za narednu sjednicu pripremi Izvještaj o stanju olimpijskog bazena u Sarajevu i vremenskom periodu kada će ovaj objekat biti na raspolaganju građanima grada Sarajeva.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o aktivnostima na pripremi kandidature Baščaršije za upis na Listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. Odbor za lokalno poslovanje predložio je, a što su vijećnici danas prihvatili, da se formira agencija koja će profesionalno, odgovorno i kontinuirano raditi na kandidaturi Baščaršije, te da Gradsko vijeće od nadležnih traži obustavu svake daljnje gradnje na tom lokalitetu dok se sistemski ne uspostavi kontakt sa tijelom UNESCO-a.

Također, primljena je k znanju Informacija o Dokumentu okvirnog budžeta 2009.-2011., Informacija o ostvarenoj saradnji Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje za period 2005.-2008., Informacija o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanja zastave Grada Sarajeva, kao i Informacija o fizičkom razvoju i stanju zdravlja srednjoškolske omladine na području grada i mjere za njihovo unapređenje.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva