Održana je 46. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao prim. dr. Željko Ler, predsjedavajući Gradskog vijeća. Sjednica je počela minutom šutnje u znak odavanja počasti prerano tragično preminulom kolegi dr. sci. Denisu Zaimoviću. Na inicijativu gradskog vijećnika Mirsada Šabaredžovića, dnevni red sjednice dopunjen je tačkom: Prijedlog preporuke Gradskog vijeća Grada Sarajeva u vezi sa izmještanjem nacionalnog spomenika „Sarajevske Hagade“ iz Sarajeva u Sjedinjene Američke Države.

Jednoglasno je usvojena preporuka Gradskog vijeća koju će gradonačelnik Grada Sarajeva uputiti prema Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH kako bi se spriječilo eventualno izmještanje ovog izuzetno vrijednog eksponata pokretnog kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine iz Sarajeva u SAD.

U nastavku zasjedanja, Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ policajcima PU Stari Grad, Alenu Deliću i Almiru Daurtoviću za izuzetnu hrabrost, humanost i požrtvovanje koje su nesebično iskazali prilikom spašavanja mladića,  koji su se 26. maja 2012. godine, u gumenom čamcu prevrnuli u nabujaloj Miljacki, pri tome rizikujući i vlastite živote.

Prihvaćene su ponuđene ostavke gosp. Miroslava Živanovića i gosp. Igora Kamočajija, te usvojene odluke kojima se isti razrješavaju dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva, zbog prihvatanja mandata vijećnika u općinskim vijećima Novo Sarajevo i Centar Sarajevo. Tom prilikom Željko Ler, predsjedavajući Gradskog vijeća, Alija Behmen, gradonačelnik, te šefovi klubova političkih partija koje čine Vijeće, zahvalili su se zamjenicima gradonačelnika koji su svojim angažmanom, entuzijazmom, kreativnošću i inicijativnošću dali nemjerljiv doprinos u radu Gradske uprave i Gradskog vijeća, a koji se ogleda u brojnim uspješno realizovanim i započetim projektima: izrada Strategije razvoja Grada Sarajeva, ostvarena saradnja sa organizacijama civilnog društva, projekti iz oblasti energetski održivog razvoja, Trebevićka žičara, sarajevska Vijećnica i brojni drugi projekti i aktivnosti.

Usvojena je Odluka o privremenom finansiranju Grada Sarajeva za period 01.01.- 31.03.2013.godine. Također, vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Odluku o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2013. godini. Novčani iznos pojedinačne i grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2013. godini utvrđen je u visini od po 10.000,00 KM. 
Vijeće je usvojilo Izvještaj o inspekcijskom nadzoru za period decembar 2011. – decembar 2012. godine, kao i  Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje za 2012. godinu.

Razmotren je Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Park-šume Mojmilo“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Park-šume Mojmilo“, te je isti upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Gradsko vijeće primilo je k znanju Informaciju o saradnji Grada Sarajeva s organizacijama civilnog društva, te Informaciju o stanju turizma sa prijedlogom mjera.

Na kraju zasjedanja 46. sjednice Gradskog vijeća predsjedavajući Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Sarajeva zahvalili su se  gradskim vijećnicima na izuzetno kvalitetnoj i uspješnoj saradnji i radu u proteklom mandatnom periodu, istaknuvši jedinstvo Gradskog vijeća prilikom donošenja strateških odluka za grad Sarajevo i uspješno realizovanih projekata zahvaljujući međusobnoj saradnji i razumijevanju.