Održana je 46. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom je predsjedavao prim. dr. Željko Ler, predsjedatelj Gradskog vijeća. Sjednica je počela minutom šutnje u znak odavanja počasti prerano tragično preminulom kolegi dr. sci. Denisu Zaimoviću. Na inicijativu gradskog vijećnika Mirsada Šabaredžovića, dnevni red sjednice dopunjen je točkom: Prijedlog preporuke Gradskog vijeća Grada Sarajeva u vezi sa izmještanjem nacionalnog spomenika „Sarajevske Hagade“ iz Sarajeva u Sjedinjene Američke Države.

Jednoglasno je usvojena preporuka Gradskog vijeća koju će gradonačelnik Grada Sarajeva uputiti prema Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika BiH kako bi se spriječilo eventualno izmještanje ovog izuzetno vrijednog eksponata pokretnog kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine iz Sarajeva u SAD.

U nastavku zasjedanja, Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o dodjeli nagrade „Graham Bamford“ policajcima PU Stari Grad, Alenu Deliću i Almiru Daurtoviću za izuzetnu hrabrost, humanost i požrtvovanje koje su nesebično iskazali prilikom spašavanja mladića, koji su se 26. svibnja 2012. godine, u gumenom čamcu prevrnuli u nabujaloj Miljacki, pri tome riskirajući i vlastite živote.

Prihvaćene su ponuđene ostavke g. Miroslava Živanovića i g. Igora Kamočajija, te usvojene odluke kojima se isti razrješavaju dužnosti zamjenika gradonačelnika Grada Sarajeva, zbog prihvaćanja mandata vijećnika u općinskim vijećima Novo Sarajevo i Centar Sarajevo. Tom prilikom Željko Ler, predsjedatelj Gradskog vijeća, Alija Behmen, gradonačelnik, te šefovi klubova političkih partija koje čine Vijeće, zahvalili su se zamjenicima gradonačelnika koji su svojim angažmanom, entuzijazmom, kreativnošću i inicijativama dali nemjerljiv doprinos u radu Gradske uprave i Gradskog vijeća, a koji se ogleda u brojnim uspješno realiziranim i započetim projektima: izrada Strategije razvoja Grada Sarajeva, ostvarena suradnja s organizacijama civilnog društva, projekti iz područja energetski održivog razvoja, Trebevićka žičara, sarajevska Vijećnica i brojni drugi projekti i aktivnosti.

Usvojena je Odluka o privremenom financiranju Grada Sarajeva za razdoblje 01.01.- 31.03.2013. godine. Također, vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Odluku o visini novčanog iznosa pojedinačne i skupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2013. godini. Novčani iznos pojedinačne i grupne „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2013. godini utvrđen je u visini od po 10.000,00 KM. 
Vijeće je usvojilo Izvješće o inspekcijskom nadzoru za razdoblje prosinac 2011. – prosinac 2012. godine, kao i  Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za 2012. godinu.

Razmotren je Nacrt Odluke o usvajanju Regulativnog plana „Park-šume Mojmilo“ s Nacrtom Odluke o provedbi Regulativnog plana „Park-šume Mojmilo“, te je isti upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Gradsko vijeće primilo je k znanju Informaciju o suradnji Grada Sarajeva s organizacijama civilnog društva, te Informaciju o stanju turizma s prijedlogom mjera.

Na kraju zasjedanja 46. sjednice Gradskog vijeća predsjedatelj Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Sarajeva zahvalili su se gradskim vijećnicima na izuzetno kvalitetnoj i uspješnoj suradnji i radu u proteklom mandatnom razdoblju, istaknuvši jedinstvo Gradskog vijeća prilikom donošenja strateških odluka za grad Sarajevo i uspješno realiziranih projekata zahvaljujući međusobnoj suradnji i razumijevanju.