Danas je održana 6. sjednica Organizacionog odbora za podizanje spomen obilježja svoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. na kojoj je Odbor na prijedlog stručnog žirija prihvatio idejni projekat autora Mensuda Keče, akademskog vajara.  Projekat je prema ocjeni žirija zadovoljio kriterije postavljene konkursom, te uvažio sugestije članova žirija i roditelja ubijene djece.

Projekat se sastoji od tragova dječijih stopala na kružnoj površini fontane i staklene forme u sredini fontane koja simbolizira kristalnu kulu koju djeca uobičajno prave od pjeska. Ova forma ujedno predstavlja i plamen koji je zaleđen u trenutku i svjetlo koje je zarobljeno unutar njega. Također govori i o našoj nadi da je tamo bolji svijet pun svjetla i ljubavi.

Organizacioni odbor će proslijediti nagrađeni idejni projekat autora Mensuda Keče na konačno razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Sarajeva, kako bi se moglo ići u daljnju fazu podizanja Spomenika a shodno dinamici aktivnosti koju je utvrdio Odbor.

Izvor: Gradska uprava