Danas je održana 8. sjednica Organizacionog odbora za podizanje Spomen-obilježja svoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. na kojoj je usvojena Odluka o provođenju javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva za izradu izvedbenog projekta Spomen obilježja. Određena je Komisija koja će vršiti odabir ponuda za izvedbeni projekat, a u kojoj se nalaze predstavnici Ministarstva za boračka pitanja KS, Grada Sarajeva, Općine Centar i Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.godine.

Odbor je usvojio i Odluku o provođenju postupka javne nabavke za izradu skulpture. Autor idejnog rješenja Mensud Kečo, akademski vajar upoznao je Odbor sa orjentacionom specifikacijom troškova izrade bronzanog prstena spomenika i staklenog dijela spomenika u iznosu od cca 700.000 KM što će biti predmet pregovaranja formirane Komisije za javnu nabavku sa autorom u cilju zaključivanja ugovora.

Odbor je utvrdio prijedlog da sve Općine sa područja kantona Sarajevo, a čiji se predstavnici nalaze u Odboru, planiraju u svojim budžetima sredstva za podizanje Spomen-obilježja.

Izvor: Gradska uprava