Na danas održanoj Devetoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva vijećnici su usvojili Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Kvadrant C1 – Marinjin Dvor i Odluku o provođenju izmjena i dopuna ovoga regulacionog plana.

– Prema standardima sigurnosti, saobraćajnica je ucrtana u ovaj regulacioni plan i ona izlazi na Sjevernu longitudinalu. Osnovna smetnja pored rasporeda objekata bila je i to u kom uglu može saobraćajnica da izađe na Sjevernu longitudinalu kako ne bi ometala tok saobraćaja, kao i želja da se zadrži kotlovnica u okviru Kampusa – istakla je gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, te dodala da "misli da ćemo i na zadovoljstvo Univerziteta i Američke ambasade imati jedan lijepo uređeni prostor s fakultetima koji će tu biti smješteni."

Prema Odluci o visini novčanog iznosa za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva u 2006. godini, koju su vijećnici također usvojili, iznos pojedinačne nagrade utvrđuje se u visini od 3.000 KM, a iznos grupne nagrade u visini od 4.000 KM, i ravnopravno se dijeli među dobitnicima nagrade.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o načinu sprovođenja javnog interesa Grada Sarajeva u oblasti sporta, uz zaključak da se pokreće inicijativa prema Kantonu i općinama Kantona Sarajevo u vezi stava 4. člana 38. Zakona o sportu koji se odnosi na vrhunski sport i vrhunske sportske rezultate, za zaključivanje Sporazuma kojim će se obezbijediti provođenje javnog interesa Grada Sarajeva u oblasti vrhunskog sporta i osiguravanje uvjeta za ostvarivanje vrhunskih rezultata u oblasti vrhunskog sporta, obzirom na ulogu glavnog grada kao olimpijskog centra.

Donesena je i Odluka o uslovima i postupku za podizanje, izmještanje i premještanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo. Vijećnici su također prihvatili Odluku o organizaciji manifestacije "Gastro festival Sarajevo". Razlog za njeno donošenje je tradicionalno bogatstvo kulinarskih vještina u gradu Sarajevu i BiH uopće, i visoki stepen gastronomskih mogućnosti u cilju turističke promocije Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Na sjednici je zaključeno da gradonačelnica Borovac za narednu sjednicu Gradskog vijeća predloži organizacioni odbor i dnevni red za Konferenciju Unije glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope, koja će se održati u oktobru u našem gradu. Također su vijećnici donijeli Odluku o uspostavljanju saradnje između Grada Kaira i Grada Sarajeva, te Odluku o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva.

Izvor: Gradska uprava