Održana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kojom  je predsjedavao g. Željko Ler. Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Odluku o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva. Ovom odlukom utvrđuje se njegova nadležnost i organizacija rada, propisuje postupak za imenovanje, smjenjivanje i prestanak rada pravobranioca, zamjenika pravobranioca i uređuju druga pitanja u vezi sa radom Pravobranilaštva. Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o namjeri osnivanja Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo“ sa prihvaćenim prijedlozima iznesenim u diskusiji.

Kolekcija ARS AEVI predstavalja kolekciju umjetničkih djela umjetnika cijelog svijeta, najvećeg internacionalnog ugleda, čije je arhitektonske projekte za budući Muzej savremene svjetske umjetnosti u Sarajevu izradio najpoznatiji arhitekta  savremenog doba Renzo Piano.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o podršci kandidaturi Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo za domaćina Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2015. (EYOF). Gradski vijećnici su dali podršku kandidaturi Grada Sarajeva da zajedno sa Gradom Istočno Sarajevo preduzme sve neophodne aktivnosti usmjerene ka dobijanju statusa domaćina Evropskog olimpijskog festivala 2015. (EYOF). Navedena manifestacija je evropsko omladinsko takmičenje u zimskim sportovima, te  predstavlja promociju Grada Sarajeva, kao centra sportskog i zimskog turizma, kako za sarajevsku regiju tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za period od 01.04. do 30.06.2010.godine. Aktivnosti Grada Sarajeva u oblasti međunarodne suradnje odvijale su se na multilateralnom nivou kroz članstvo u međunarodnim asocijacijama gradova i učešće u međunarodnim skupovima, na bilateralnom nivou u formi suradnje sa pobratimskim, partnerskim i drugim gradovima u svijetu, te suradnju sa stranim diplomatskim predstavništvima u Bosni i Hercegovini.

Gradski vijećnici su utvrdili Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana „Velešići“ sa Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana „Velešići“. Nacrt se upućuje na javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Vijećnici u Gradskom vijeću primili su k znanju Informaciju o zastupljenosti učenika koji su izuzeti iz nastave tjelesnog odgoja u cjelini ili djelimično u osnovnim i srednjim školama na području grada Sarajeva, te Informaciju o problemima sa psima lutalicama na području grada Sarajeva sa usvojenim zaključcima.

Gradski vijećnici su primili k znanju Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar-juni 2010.godine. Gradski vijećnici su dali punu podršku organima reda, te zahtijevaju da se materijalnim i ljudskim resursima pomogne rad MUP-a Kantona Sarajevo te značajno pooštri kaznena politika u oblasti krivičnih dijela. Na osnovu statističkih pokazatelja, stanje sigurnosti na području Kantona Sarajevo u periodu januar-juni 2010. godine u odnosu na isti period 2009. godine karakterizira smanjenje broja prijavljenih krivičnih djela, saobraćajnih nezgoda i napada na službenike policije, te povećanje broja evidentiranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva pokrenut je veći broj inicijativa.

Gradsko vijeće je Inicijativom vijećnika Gradimira Gojera osudilo ponovno uvođenje  verbalnog delikta na južnoslavenskom prostoru.

Usvojena je Inicijativa Haruna Imamovića da se izdvoje određena novčana sredstava iz budžetne rezerve Grada Sarajeva za podršku nastavku iskopina na arheološkom nalazištu Atmejdan-Općina Stari Grad.

Vijećnica Vedrana Vikić je pokrenula inicijativu koju je dopunio vijećnik Fuad Husić da se dostavi relevantna  informacija o stanju  vodosnabdijevanja sa svih izvorišta koja snabdijevaju grad Sarajevu, kako od komunalnih službi tako i od epidemiološke službe Kantona Sarajevo o učestalosti crijevnih zaraznih oboljenja po osnovu koje možemo dobiti relevantnu procjenu i o stanju vodosnabdijevanja, te da se informacija dostavi i medijima kako bi bila dostupna i građanima.

Predsjedavajući Željko Ler je uputio inicijativu prema nadležnim organima da ubrzaju preseljenje Ginekološko-akušerske klinike u za to predviđen planirani prostor na Jezeru.