Održana-panel-diskusija-”Sporazum-iz-Rima

Danas je u Vijećnici održana panel diskusija na temu ”Sporazum iz Rima, 60 godina kasnije; četiri slobode u svakodnevnom životu građana”, kao jedna od aktivnosti u sklopu projekta ”Rim i Sarajevo za Evropu”. Panelisti su bili akademik Mirko Pejanović, prof. dr. Azra Hadžiahmetović, Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, te Lejla Ramić Mesihović ispred Vanjskopolitičke inicijative, dok je moderator bila Nedžma Džananović. Panelisti su govorili o geopolitičkom, ekonomskom te administrativnom aspektu proširenja Evropske unije, te su pravili zanimljive paralele između vremena kada je osnovana Evropska unija i danas, fokusirajući se na proces koji je naša država prošla do sada i šta nas sve čeka u narednom periodu u tom procesu.

“Grad Sarajevo u partnerstvu sa Gradom Rimom i drugim partnerima implementira projekat ”RoSaE – Rim i Sarajevo za Evropu”, a koji je finansiran u sklopu programa Evropa za građane. Implementacija projekta je započeta u 2017. godini, koja je specifična i po tome što se te godine obilježila 60. godišnjica potpisivanja Sporazuma iz Rima”, istaknula je Dragana Solaković, pomoćnica gradonačelnika.

Projektom se nastoji podići svijest građana Rima i Sarajeva o važnosti četiri slobode koje su uvedene Rimskim ugovorima  1957., te njihovom doprinosu razvoju multikulturne, demokratske i slobodne Evrope u kojoj ljudi mogu mirno živjeti.

Cilj projekta ”Rim i Sarajevo za Evropu” je da se produbi znanje o historiji Evropske unije, da se promovišu evropske vrijednosti, te da se poveća učešće građana u demokratskim procesima. Cilj projekta je također i da se izgradi most između Grada Rima i Grada Sarajeva, koji imaju različitu historiju, ali dijele evropske vrijednosti i perspektivu.

U sklopu projektnih aktivnosti održana je i današnja panel diskusija, a u maju mjesecu je planirana obuka za državne službenike na istu temu. Također je planirana studijska posjeta evropskim institucijama u Briselu.