Danas je u Gradskoj upravi Grada Sarajeva održana tiskovna konferencija povodom održavanja Konferencije „Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi”, u organizaciji Grada Sarajeva, Projekta društva zajedničkih vrijednosti „Club de Madrid” i Fondacije društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo. Govoreći o značaju održavanja ovog izuzetno značajnog međunarodnog skupa u Sarajevu, gradonačelnik Komšić je istakao da je ovo prva konferencija u našoj regiji koja govori o vrlo značajnoj temi – odnosu lokalnih vlasti za društva zajedničkih vrijednosti. „Kao gradonačelnik sam se priključio organizaciji ove konferencije, jer smatram da je naša zadaća da formiramo mrežu gradova i općina, prije svega u BiH, a onda i u cijeloj regiji s ciljem rješavanja uglavnom sličnih problema s kojima se susrećemo. Obnova društva je zadatak koji stoji pred politikom, i to prije svega na lokalnoj razini”, istakao je Komšić.

Osnivač Fondacije društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo Zlatko Lagumdžija, izrazio je uvjerenje da će ova konferencija biti uvod u proces u kojem bi se glavni gradovi regije povezivali na temu zajedničkih vrijednosti. „Bez lokalne razine veće razine vlasti ne mogu rješavati u potpunosti goruće probleme današnjeg svijeta, a to su segregirana društva”, kazao je Lagumdžija.

Zahvalivši se na pozivu za učešće u Konferenciji, bivša premijerka Slovačke i članica Madridskog kluba Iveta Radicova istakla je da lokalne vlade – gradovi i općine imaju tri zadatka: da preuzmu odgovornosti koje su im putem decentralizacije delegirane od centralnih vlasti; da prenesu resurse sa središnjih na lokalne vlasti, te da pružaju usluge građanima na što kvalitetniji način.

Zamjenica gradonačelnika Tirane Brunilda Paskali složila se sa Radicovom, da je uspostava povjerenja jedan od najznačajnijih zadataka lokalne samouprave, ali i svakog građana.

Kako je kazao predsjednik Skupštine Grada Podgorice Đorđe Suhih, ključni zadatak je da se pokuša vratiti na ovo područje povjerenje i zajednički način razmišljanja, življenja i rješavanja problema.

Na Konferenciji „Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi”, koja se održava danas u prostorijama Grada Sarajeva, uzet će učešće predstavnici lokalnih vlasti iz regije i naše zemlje, predstavnici Vijeća Europe, kao i međunarodni eksperti. Kroz pet sesija, sudionici će razmatrati značaj koncepta „društva zajedničkih vrijednosti” i publikacije „Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti”. Na Konferenciji će se usvajanje deklaracije o uspostavi mreže gradova u jugoistočnoj Europi i mreže bh gradova zajedničkih vrijednosti.