Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Gradom Sarajevom, organizirat će otvaranje prvog Aarhus centra u Bosni i Hercegovini, sutra, u srijedu, 30. maja 2012. godine u Sarajevu. Putem Aarhus centra promovisat će se razumijevanje i primjena Aarhuske konvencije, te saradnja između nadležnih vlasti, civilnog društva, pravosuđa, privatnog sektora, medija, i šire javnosti povodom pitanja zaštite okoliša. Cilj je da se putem Aarhus Centra osigura kvalitetniji pristup informacijama o okolišu, potaknu javne diskusije, te da se što više građana uključi u donošenje odluka u ovoj oblasti.

Prisutnima će se ovom prilikom obratiti šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher M. Burton, Specijalni koordinator OSCE-a za ekonomsko-okolišne aktivnosti Goran Svilanović i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.

Pozivamo medije da proprate njihova obraćanja, sutra u 11.00 sati, u prostorijama Aarhus centra, ul. Kemala Kapetanovića 17, u Sarajevu. Mediji se također pozivaju da zabilježe zvanično otvaranja Centra, te potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u 11.20 sati.

Za više informacija kontaktirajte Maju Maričić, vršioca dužnosti službenika za odnose s javnošću Misije OSCE-a u BiH, na telefon broj 061/134-758 ili putem e-maila maja.maricic@osce.org.