Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u suradnji sa Gradom Sarajevom, otvorila je danas u okviru Međunarodnog centra za djecu i omladinu u Novom Sarajevu prvi Aarhus centar u Bosni i Hercegovini. Putem Aarhus centra promovirat će se razumijevanje i primjena Aarhuske konvencije, te saradnja između nadležnih vlasti, civilnog društva, pravosuđa, privatnog sektora, medija i šire javnosti povodom pitanja zaštite okoliša. Cilj je da se putem Aarhus Centra osigura kvalitetniji pristup informacijama o okolišu, potaknu javne diskusije, te da se što više građana uključi u donošenje odluka u ovoj oblasti.

Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher M. Burton i Goran Svilanović, koordinator OSCE-a za ekonomsko-okolišne aktivnosti otkrili su ploču Aarhus Centra Sarajevo i time ozvaničili početak njegovog rada, a potom je upriličena posjeta prostorijama Aarhus centra i upoznavanje sa volonterima. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher M. Burton potpisali su Memorandum o razumijevanju o otvaranju Aarhus Centra Sarajevo.

„Ovim Memorandumom o razumijevanju koji danas zaključujemo između OSCE-a i Grada opredjeljujemo se za jedan izuzetno proaktivan pristup Centra našim sugrađanima i sugrađankama koji će uključiti javne, edukativne i informativne kampanje, pristup svim relevantnim informacijama, direktnu podršku građanima i građankama, kao i organizacijama civilnog društva koje se odluče da aktivno primjene mehanizme za njihovo uključivanje u procese donošenja odluka i pristupa pravdi u oblasti zaštite okoliša“, istaknuo je gradonačelnik Behmen te pozvao sve zainteresovane građane i građanke Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine, da iskoriste resurse koje će im se ponuditi putem sarajevskog Aarhus centra.  

Prisutnima su se ovom prilikom obratili i šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Fletcher M. Burton, te specijalni koordinator OSCE-a za ekonomsko-okolišne aktivnosti Goran Svilanović.