Gradska uprava nastavlja realizaciju projekta "Osvjetljenje zgrade Željezničke stanice i Trga žrtava genocida u Srebrenici". Za osvjetljenje zgrade Željezničke stranice Grad je u budžetu za 2005. godinu izdvojio 70.000 KM. Nakon izrade Glavnog projekta, potpisan je ugovor sa firmom "Elekting" d.o.o. Radovi su u završnoj fazi, a uskoro bi trebao biti regulisan i priključak električne energije.

Kako planirana sredstva nisu bila dovoljna za završetak projektovanih radova, u realizaciju projekta uključile su se i Željeznice Federacije BiH udruživanjem sredstava u iznosu od 15.000 KM.

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac potpisala je sa direktorom Zavoda za izgradnju KS Besimom Mehmedićem Ugovor o prenosu sredstava u iznosu od 4.000 KM Zavodu za pribavljanje elektroenergetske saglasnosti i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova iluminacije zgrade Željezničke stanice i vanjske rasvjete Trga.

Grad Sarajevo u budžetu za 2006. godinu izdvojio je 60.000 KM za vanjsko osvjetljenje Trga žrtava genocida u Srebrenici. Do sada je urađeno geodetsko snimanje, pripremljen je idejni projekat i uskoro treba početi priprema izvedbenog projekta, kao preduvjeta za početak radova.

Pored spomenutog, Grad ima namjeru staviti u funkciju fontanu na Trgu. Sve aktivnosti su u vezi sa nastojanjima gradonačelnice Semihe Borovac da Sarajevo bude grad po uzoru na evropske metropole, ugodan za život građana, ali i turistima koji u njega dolaze.

Izvor: Gradska uprava