Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam Petu sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 31.07.2013.godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu Četvrte sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 26.06.2013.godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o proglašenju Počasnog građanina grada Sarajeva (Bernard-Henri Lévy)

2. Prijedlog Odluke o proglašenju Počasnog građanina grada Sarajeva (Prof. dr. Predrag Matvejević)

3. Prijedlog Odluke o usklađivanju plata i naknada gradskih vijećnika, funkcionera Grada Sarajeva, državnih službenika i namještenika organa Grada Sarajeva sa Zakonom o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Briješće“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Briješće“

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Koševsko Brdo“ s Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Koševsko Brdo“

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambena zona Šip“ (područje općine Centar Sarajevo)

7. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije 9. Internacionalni muzički festival „Bosna“ u 2013. godini (BIMF)

8. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „19. Sarajevske večeri muzike SVEM 2013.“

9. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „52. Sarajevski dani poezije“

10. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije XXIX Internacionalni festival Sarajevo „Sarajevska zima 2013.“

11. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „19. Sarajevo Film festival“

12. Prijedlog Plana aktivnosti Gradskog vijeća Grada Sarajeva u povodu katastrofalnog programskog, kadrovskog i materijalnog stanja kulture i umjetnosti u Kantonu Sarajevo i Gradu Sarajevu

13. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih za rad klubova gradskih vijećnika

14. Prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti gradskog pravobranioca

15. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu saradnje u Bosni i Hercegovini i inostranstvu za period januar-juni 2013. godine

16. Izvještaj o realizaciji projekta “Trebevićka žičara”

17. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Boljakov Potok“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Boljakov Potok“

18. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Vitkovac“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana „Vitkovac“

19. Informacija o web stranici Grada Sarajeva

20. Informacija o Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

21. Informacija o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za period januar-juni 2013. godine

22. Informacija o zapošljavanju u Gradskoj upravi Grada Sarajeva u proteklom mandatnom periodu sa analizom racionalnosti, funkcionalnosti i efikasnosti organizacije Gradske uprave Grada Sarajeva i uposlenosti postojećih državnih službenika i namještenika

23. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG GRADSKOG VIJEĆA

Miro Lazović

Broj: 01-05-1108/13

Datum: 19.07.2013. godine