Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 22. sjednici kojom je predsjedavao Miro Lazović, zamjenik Predsjedatelja Gradskog vijeća, usvojilo Odluku da se Florence Hartmann, francuska novinarka i književnica, proglasi ,,Počasnim građaninom Grada Sarajeva”. Klub gradskih vijećnika SDA na inicijativu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sveučilišta u Sarajevu, kandidirao je Povjerenstvu za izbor i imenovanja, a Povjerenstvo je predložilo Gradskom vijeću da se Florence Hartmann dodijeli ovo priznanje. Florence Hartmann je, kako je navedeno u obrazloženju, kao novinarka francuskog lista Le Monde, tijekom oružanih sukoba u BiH, bila dugogodišnja dopisnica za ovo područje. Pisanom riječju, putem publikacija i knjiga koje je izdavala, od kraja sukoba do danas, svjedočila je o zločinima počinjenim u BiH, i trajno se zalagala protiv nekažnjivosti, te principijelno branila univerzalne vrijednosti pravde i pravičnosti. 

,,Počasnim građaninom Grada Sarajeva”, na prijedlog Gradonačelnika, proglašen je i dr. Kadir Topbaş, gradonačelnik Istanbula. Dr. Topbaş je, svojim izrazito prijateljskim djelovanjem, te razvojem međunarodnih i međuljudskih odnosa dao izuzetan doprinos u uspostavi suradnje i prijateljskih odnosa između Gradske općine Istanbula i Grada Sarajeva.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili Odluku o pristupanju izradi Regulativnog plana „Švrakino selo – Mlakve”.

Predlagatelji Odluke o plaćama i naknadama u tijelima Grada Sarajeva, Administrativno povjerenstvo i Gradonačelnik, u dijelu iz svog djelokruga, povukli su prijedlog Odluke o plaćama i naknadama u tijelima Grada Sarajeva, te je izostavljen iz prijedloga dnevnog reda, s tim što se novi usuglašeni prijedlog ove Odluke očekuje u prijedlogu dnevnog reda naredne sjednice Gradskog vijeća.
U nastavku sjednice na prijedlog klubova vijećnika, a zbog promjene strukture Gradskog vijeća poslije Općih izbora, razriješeni su određeni članovi radnih tijela. Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U nastavku zasjedanja, između ostalog, usvojena je i Odluka o pokretanju aktivnosti na pristupanju Grada Sarajeva VI fazi Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) kao i zaključci na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti. Pristupanjem VI fazi Mreže zdravih gradova Grad Sarajevo prati trend i standard Europskih gradova u području zdravlja i zdravstvene jednakosti u lokalnoj politici, te osigurava da zdravlje i zdravstvena  jednakost postanu dio cjelokupne organizirane strukturne zajednice koja utječe na sva gledišta gradske politike i aktivnosti u okviru tijela Grada Sarajeva i mreže suradnika, posebno među organizacijama civilnog društva, a ne isključivo zdravstvene djelatnosti.

Gradski vijećnici su usvojili i odluku kojom je usvojen Akcijski plan rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva.
Također, razmotreno je i usvojeno Izvješće o provedbi Odluke o uvjetima i postupku prihvaćanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2014. godini za područje kulture, sporta i obrazovanja, kao i  Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje u Bosni i Hercegovini i inozemstvu tijekom 2014. godine, s predloženim zaključcima mjerodavnih radnih tijela.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o davanju suglasnosti na tekst Sporazuma Grada Sarajeva i gradskih općina o vršenju komunalnih djelatnosti, te ga svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U nastavku zasjedanja primljena je k znanju Informacija o tijeku aktivnosti na vraćanju imovine Gradu Sarajevo i usvojene predložene mjere za daljnje aktivnosti.

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene  inicijative. Tako je Odbor za društvene djelatnosti, uputio Gradskom vijeću na razmatranje inicijativu kojom se zadužuje Gradonačelnik da zatraži od mjerodavnih tijela Kantona Sarajevo da se u Proračunu Kantona Sarajevo za 2015., 2016. i 2017. godinu planiraju posebna sredstva, u okviru sredstava za aktivne mjere zapošljavanja. Temeljem tih sredstava, putem Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo, kroz osmišljavanje projekta javnih radova u području kulture i sporta čiji bi izvođač bila organizacija EYOF, mogao bi se zaposliti potreban kadar za organizaciju, odnosno angažirati veliki broj volontera za samu realizaciju EYOF 2017, posebno iz populacije mladih. Ova inicijativa je prihvaćena, te je postala inicijativom Gradskog vijeća.

Također, gradski vijećnik Hasan Hodžić uputio je inicijativu vezanu za mjerodavnost Grada Sarajeva u upravljanju pojasom rijeke Miljacke kroz odobravanje korištenja ovog prostora za postavljanje reklamnih panoa, a time i ubiranje prihoda iz ovog izvora za Proračun Grada Sarajeva.
Robert  Pleše je, u ime Kluba vijećnika Naše stranke,  postavio više vijećničkih pitanja, među kojima i pitanje vezano za upravljanje Grada Sarajeva Vijećnicom.

Gradski vijećnik Avdo Hodžić, uputio je inicijativu za uređenje korita rijeke Miljacke, posebno oko Latinske ćuprije, budući da je to bitna turistička destinacija grada Sarajeva.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba