U sklopu uređenja vanjskog dijela Vijećnice, trenutno se izvode radovi na postavljanju zaštitne ograde ispred istočne fasade Vijećnice u ulici Telali. S obzirom da projektom obnove Vijećnice nije tretirano vanjsko uređenje objekta, Gradska uprava je pokrenula inicijativu te izradila projekt popločavanja trotoara i postavljanja zaštitne ograde.

U pitanju je inoks ograda s panelima i rukohvatom, koja se postavlja s ciljem zaštite fasade i pješaka, naročito u zimskom razdoblju. Visina ograde će biti 105 cm, duljina 72 m, s kliznom kapijom od 3m, na ulazu iz ulice Telali.
Osim ograde u ovom razdoblju će se postaviti i cca. 80m2 granitne kocke, a postavljanje kocke na preostalom dijelu trotoara planirano je u narednom razdoblju.

Postavljanje ograde je odobreno od strane Zavoda za zaštitu spomenika u sklopu Federalnog ministarstva kulture i sporta. Radove je inicirala Gradska uprava Grada Sarajeva, investitor radova je Direkcija za ceste, a izvođač KJKP „RAD“.