U sklopu uređenja vanjskog dijela Vijećnice, trenutno se izvode radovi na postavljanju zaštitne ograde ispred istočne fasade Vijećnice u ulici Telali. Obzirom da projektom obnove Vijećnice nije tretirano vanjsko uređenje objekta, Gradska uprava je pokrenula inicijativu te izradila projekat popločavanja trotoara i postavljanja zaštitne ograde. U pitanju je inoks ograda sa panelima i rukohvatom, koja se postavlja s ciljem zaštite fasade i pješaka, naročito u zimskom periodu.Visina ograde će biti 105 cm, dužina 72 m, sa kliznom kapijom od 3m, na ulazu iz ulice Telali.

[WPIMPINLINE:9833.JPG]

Osim ograde u ovom periodu će se postaviti i cca. 80m2 granitne kocke, a postavljanje kocke na preostalom dijelu trotoara planirano je u narednom periodu.

[WPIMPINLINE:9834.JPG]

Postavljanje ograde je odobreno od strane Zavoda za zaštitu spomenika u sklopu Federalnog ministarstva kulture i sporta. Radove je inicirala Gradska uprava Grada Sarajeva, investitor radova je Direkcija za ceste, a izvođač KJKP RAD.