Podrška-da-Sarajevo-dobije-Muzej-savremene-umjetnosti

Danas je održana prva sjednica v.d. upravnog odbora novoosnovane Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi. Time je pružena institucionalna podrška i inicijativi da Sarajevo dobije muzej savremene umjetnosti.

Ova inicijativa je do sada bila artikulisana kroz fondaciju koja je već više od dvadeset godina živjela zahvaljujući entuzijazmu prvenstveno Envera Hadžiomerspahića i nekoliko drugih posvećenih ličnosti.

Znajući da je nova gradska administracija postala prepoznatljiva po ambicioznim projektima za očekivati je da uključivanje Grada Sarajeva u osnivanje javne ustanove Muzeja Ars Aevi znači prvi korak ka oživljavanju i realizaciji ovog projekta od monumentalne važnosti za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.

“Nakon četvrt vijeka našeg kolektivnog djelovanja na ostvarivanju razvojnih vizija projekta ja sam sretan da sam dočekao ovaj značajni trenutak kojim Ars Aevi ulazi u finalnu fazu”, kazao je osnivač projekta Enver Hadžiomerspahić pred početak rada nove Javne ustanove glavnog grada.

Ars Aevi je bio praktično pred gašenjem. Sada je osigurano stabilno finansiranje i stvorene su institucionalne pretpostavke za realizaciju idejnog rješenja Renza Piano, jednog od najvećih živih arhitekata u svijetu.