Na uređenju i održavanju korita rijeke Miljacke, te čišćenju spomen-obilježja angažirano je 35 osoba sa evidencije nezaposlenih na području Kantona Sarajevo. Grad Sarajevo ovaj projekt realizuje u partnerstvu sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Do sada je sa obala rijeke Miljacke uklonjeno smeće na potezu od brane na Bentbaši do mosta kod Vistafona. Trenutno se čiste kameni zidovi korita Miljacke, koji su obrasli zelenim rastinjem. Istovremeno se čiste i uređuju spomen-obilježja i parkovi: Vječna vatra, park Mirza i Davor, fontana na Trgu žrtava Srebrenice.

Grad Sarajevo, i na ovaj način, kontinuirano sprovodi aktivnosti na uljepšavanju glavnog grada Bosne i Hercegovine.