Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac potpisala je danas ugovore sa predstavnicima šest udruženja, za koje je iz Budžeta Grada Sarajeva za 2006. godinu izdvojeno ukupno 36.000 KM.

– Grad Sarajevo kontinuirano izdvaja sredstva za udruženja invalidnih osoba, a ovaj humani gest danas je bio usmjeren prema udruženjima koja imaju najveći broj članova. Današnje potpisivanje ugovora je bila i prilika da se bolje upoznamo sa problemima naših građana, članova ovih udruženja i da zajedno pokušamo pronaći moduse za rješavanje tih problema – istakla je gradonačelnica Sarajeva, izražavajući uvjerenje da će se, uklanjanjem arhitektonskih barijera i promjenom obrazaca ponašanja, stvoriti humaniji i poticajniji uvjeti za sve članove društva, a posebno za osobe sa onesposobljenjem.

Udruženje građana oboljelih od cerebralne dječije paralize KS i Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize danas je dobilo  7.000 KM, Udruženje oboljelih od polimyelitisa povrede mozga i kičmene moždine KS i Udruženje oboljelih od morbus crohna i ulceroznog colitisa BiH 6.000 KM, a po 5.000 KM izdvojeno je za aktivnosti Udruženja distrofičara KS i Udruženja oboljelih od multipleskleroze KS.

Predsjednica Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo Zula Selimović je podsjetila na problem arhitektonskih barijera u gradu, koje onemogućavaju nesmetan odlazak invalidnih osoba u pozorišta, kina i domove zdravlja.

Predsjednik Udruženja građana oboljelih od cerebralne dječije paralize Nevenko Novotni se zahvalio gradonačelnici Borovac, što su, zahvaljujući donaciji Grada Sarajeva, bolesna djeca do šesnaest godina starosti obuhvaćena programom fizikalnih vježbi.

Na kraju sastanka zaključeno je da se uz pomoć udruženja napravi lista prioriteta za izdvajanje sredstava ovim udruženjima  i da Koordinacioni odbor invalidnih organizacija istupa jedinstveno, kako bi se njihovi problemi što prije sistematizirali i riješili na državnom nivou.

Izvor: Gradska uprava