Informativni-centar-održao-obuku-u-pretraživanju

Tokom svog rada, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) kreirao je veliki broj sudskih postupaka, koji uključuju dokaze, sudske odluke, svjedočanstva i transkripte kao i audio-video snimke postupaka. Ovi spisi sadrže ogroman broj informacija o događajima vezanim za ratne zločine počinjenim na području bivše Jugoslavije i koji su stoga od velikog značaja za žrtve i njihove porodice. Oni su također ključni resurs za pravnike koji rade na slučajevima ratnih zločina, te za akademike, istraživače, istoričare, novinare itd.

Jedan od osnovnih modula koji ispunjava osnovnu funkciju ICS o MKSJ jeste osigurati da javnost ima nesmetan, jednostavan, moderan elektronski pristup svim javnim spisima Haškog suda uključujući audio-vizualne snimke.

S tim u vezi, Informativni centar o MKSJ je organizovao obuku u pretraživanju javnih baza podataka  MKSJ za studente doktorskog studija Pravnog Univerziteta Macareta u Italiji.

U trajanju od dva akademska časa, studenti su stekli praktična znanja u pretraživanju i pristupu javnim arhivskim sudskim spisima MKSR-a i MKSJ-a, kao i arhivom (JRAD).

Posjeta je završena obilaskom autentične sudnice Haškog tribunala i stalne izložbene postavke „Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ’’.