Gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Ivo Komšić, danas je u prostorijama Gradske Uprave Grada Sarajeva, potpisao Memorandum o sporazumijevanju za davanje novčane donacije i podrške u Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare“ između Grada Sarajeva i dr. Edmonda Offermanna, inicijatora donacije žičare. Ovim Memorandumom se usaglašava način podrške Projektu putem donatorskih sredstava u svrhu nabavke nove elektromehaničke instalacije, kao i daljnji koraci u pravcu dovođenja Projekta krajnjoj namjeri a to je puštanje u funkciju revitalizirane Trebevićke žičare.

Kao prilog tome, gdin. Offerman, putem King Baudouin Foundation iz SAD-a, izražava spremnost donirati finansijska sredstva u iznosu 3,8 miliona švicarskih franaka. Donirana finansijska sredstva bila bi isključivo namijenjena za nabavku novih elektromehaničkih instalacija koje se između ostalog sastoje od pogonskog postrojenja (pokretačka jedinica i prateća oprema sa motorom i motorom za vanredne situacije), zateznog sistema, potrebnog postrojenja za garažiranje kabina, elektromehaničkih dijelova (kontrolnih tabli i ormara, električne opreme), potrebne prateće sigurnosne opreme i ostale opreme potrebne za instalaciju.

Prilikom ugradnje opreme koristit će se isključivo uobičajene evropske norme i odgovarajući standardi kao i evropske preporuke za rekonstrukciju žičara.