Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, direktor KJKP „Park“ Mustafa Resić i v.d. direktora JU Službe za zapošljavanje KS Sabina Durmišević potpisali su danas Sporazum o realizaciji Projekta „Posao za sve“ u 2012. godini. Gradonačelnik Behmen je istakao da je ovo četvrta godina kako Grad Sarajevo sa svojim partnerima „Parkom“ i Službom za zapošljavanje KS uspješno realizuje ovaj projekat koji ima radno-proizvodni i socijalni karakter. „Njegovom realizacijom ćemo u vremenu ekonomske krize i rasta broja nezaposlenih, bar u periodu od nekoliko mjeseci, zaposliti određeni broj ljudi, a s druge strane grad učiniti ljepšim i urednijim\’\’, istaknuo je gradonačelnik Behmen.

Mustafa Resić, direktor KJKP \’\’Park\’ izrazio je zadovoljstvo spremnošću  Grada Sarajeva da i u ovoj godini nastavi sa realizacijom projekta „Posao za sve“. Resić je dodao da će angažirani radnici obavljati poslove na poboljšanju komunalne čistoće grada, trgova, parkova, i drugih javnih površina, potom na hortikulturnom uređivanju grada, te čuvanju i održavanju uređenih javnih površina i vodotoka, posebno rijeke Miljacke.

 Odabir nezaposlenih osoba sa biroa na području grada izvršit će JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Sabina Durmišević, v.d. direktora ove javne ustanove  je istakla da je ovaj projekat višestruko značajan i koristan za građane sa područja četiri gradske općine, koji će biti radno angažovani određeni period u KJKP “Park”. Dakle, ostvarivat će sva prava iz radnog odnosa tj. primat će plaću, topli obrok i naknadu za prijevoz.