Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i direktor JU „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović, potpisali su Ugovor o ponovnom davanju kuće u naselju Gajevi kod Čevljanovića, Općina Ilijaš, na privremeno korištenje bez naknade ovoj ustanovi. Ovim ugovorom će biti omogućeno da štićenici Centra „Vladimir Nazor“ i u narednih pet godina koriste kuću koju je Grad Sarajevo kupio ovoj ustanovi u septembru 2008. godine, s ciljem realizacije projekta "Škola u prirodi". “Naša je dužnost podržavati rad ovakvih ustanova koje rade jedan koristan i human posao, nastojeći da osiguraju što bolje školovanje i što bolje uvjete odrastanja djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju”, istaknuo je Komšić.

Gradonačelnik je dodao da će ovaj objekat, smješten u jednom lijepom prirodnom okruženju, i dalje sigurno omogućiti kvalitetnu rehabilitaciju, edukaciju i dostojan život štićenika JU “Vladimir Nazor”.

U ime štićenika, njihovih roditelja i uposlenika, Zulfo Ahmetović, direktor JU „Vladimir Nazor“ zahvalio se Gradu Sarajevu na dosadašnjoj podršci:

”U proteklih pet godina svaki naš učenik, polaznik odjeljenja, grupa, radionica i djeca iz dnevnog centra, uzrasta od 3 do 25 godina, boravili su po najmanje četiri puta godišnje u ‘Školi u prirodi’. Prema tome, učenici i polaznici Centra raspoređeni u 30 odjeljenja i grupa shodno uzrastu, vrsti i stepenu teškoća, obavili su ukupno 600 odlazaka. Tokom realizacije projekta pokazalo se da je priroda kao terapija jako opravdana. Naši štičenici ovdje imaju priliku da se u skladu sa svojim mogućnostima bave raznim aktivnostima, od rada u cvjetnjaku i plasteniku, umjetničkim radionicama, do druženja sa životinjama, te sportskim i aktivnostima zabavnog karaktera,” kazao je Ahmetović.