Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i direktor JU „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović, potpisali su Ugovor o ponovnom davanju kuće u naselju Gajevi kod Čevljanovića, Općina Ilijaš, na privremeno korištenje bez naknade ovoj ustanovi. Ovim ugovorom će biti omogućeno da štićenici Centra „Vladimir Nazor“ i u narednih pet godina koriste kuću koju je Grad Sarajevo kupio ovoj ustanovi u rujnu 2008. godine, s ciljem realizacije projekta „Škola u prirodi“. „Naša je dužnost podržavati rad ovakvih ustanova koje rade jedan koristan i human posao, nastojeći da osiguraju što bolje školovanje i što bolje uvjete odrastanja djeci i mladima s poteškoćama u razvoju”, istaknuo je gradonačelnik Komšić.

Gradonačelnik je dodao da će ovaj objekt, smješten u jednom lijepom prirodnom okruženju, i dalje će sigurno omogućiti kvalitetnu rehabilitaciju, edukaciju i dostojan život štićenika JU „Vladimir Nazor”.

U ime štićenika, njihovih roditelja i uposlenika, Zulfo Ahmetović, direktor JU „Vladimir Nazor“ zahvalio se Gradu Sarajevu na dosadašnjoj potpori:

„U proteklih pet godina svaki naš učenik, polaznik odjela, grupa, radionica i djeca iz dnevnog centra, uzrasta od 3 do 25 godina, boravili su po najmanje četiri puta godišnje u ‘Školi u prirodi’. Prema tome, učenici i polaznici Centra raspoređeni u 30 odjela i grupa sukladno uzrastu, vrsti i stupnju teškoća, obavili su ukupno 600 odlazaka. Tijekom realizacije projekta pokazalo se da je priroda kao terapija jako opravdana. Naši štićenici ovdje imaju priliku da se sukladno svojim mogućnostima bave raznim aktivnostima, od rada u cvjetnjaku i plasteniku, umjetničkim radionicama, do druženja sa životinjama, te sportskim i aktivnostima zabavnog karaktera”, kazao je Ahmetović.

[WPIMPINLINE:9013.jpg]