Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor KJKP "Sarajevogas" Salih Selmanović danas su potpisali Ugovor o sufinansiranju izgradnje distributivne gasne mreže u ulicima Želimira Vidovića Kelija na Dobrinji C i Ramiza Gugača u MZ Betanija-Šip u općini Centar.

Gradonačelnica Borovac istakla je da Grad učestvuje u ovom projektu shodno ciljevima utvrđenim u Platformi "Pravci djelovanja Grada Sarajeva 2006.-2008." da svaka kuća ili zgrada, idividualnog i kolektivnog stanovanja, na cijelom području grada ima priključak na distributivnu gasnu mrežu. "Ovim projektom bit će omogućeno priključenje na gasnu mrežu blizu stotinu objekata. Na Dobrinji će oko 30 objekata dobiti mogućnost priključenja, a u ulici Ramiza Gugača blizu 60 objekata.", podsjetila je gradonačelnica.
 
Direktor KJKP "Sarajevogas" Salih Selmanović zahvalio se gradonačelnici i Gradu što su se i ove godine uključili u ovu akciju čiji je cilj da se napajanje gasom kao dio ukupne infrastrukture podigne na zavidan nivo i da što više građana Sarajeva dobije ovaj servis.

Ukupna vrijednost projekta je oko 90.000.00 KM, a Grad participira sa iznosom od 20.000 KM. Rok izvođenja radova je 60 dana od dobivanja potrebnih dozvola.

Grad Sarajevo je prošle godine učestvovao u sufinansiranju projekta gasifikacije naselja Kromolj.

Izvor: Gradska uprava