Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor firme URBING Studio projektovanje i consalting d.o.o. Sarajevo, Smajo Mulaomerović danas su potpisali Ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu i restauaraciju sarajevske Vijećnice. Na međunarodnom tenderu izabran je URBING d.o.o. Sarajevo, koji u roku od osam mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, treba da izradi projektnu dokumentaciju obnove Vijećnice.

Ukupan iznos za izradu projektne dokumentacije, koja obuhvata pripremne i istražne radove, te izradu Idejnog i Glavnog (Izvedbenog) projekta, iznosi 668.421 KM. Nakon izrade projektne dokumentacije znat će se precizniji podaci o cijeni obnove i restauracije sarajevske Vijećnice i steći će se uvjeti za raspisivanje tendera za izvođenje radova.

– Grad Sarajevo u martu prošle godine postao je lider aktivnosti na obnovi Vijećnice, čime je po prvi put i zvanično jedan organ vlasti preuzeo projekat sanacije, rekonstrukcije i revitalizacije ovog kulturno-historijskog spomenika – istakla je gradonačelnica Borovac, te podsjetila da je u julu 2006. godine potpisan Sporazum o udruživanju budžetskih sredstava za izradu projektne dokumentacije obnove objekta Vijećnice u ukupnom iznosu od 900.000 KM, s tim da su Kanton Sarajevo i Grad Sarajevo izdvojili po 400.000 KM, a Općina Stari Grad 100.000 KM.

Gradonačelnica je dodala da će Organizacioni odbor u 2007. godini voditi aktivnosti na sređivanju imovinskih odnosa, dobivanju urbanističke i građevinske dozvole te prikupljanju novca, da bi 2008. ozvaničio kao godinu početka obnove sarajevske Vijećnice.

Gradonačelnica se na kraju zahvalila Kantonalnom Zavodu za kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe Sarajevo na vođenju tenderske procedure i aktivnostima koje predstavljaju osnovu za izradu projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije objekta Vijećnice.

Izvor: Gradska uprava