U četvrtak 29.12.2005. godine u 15.00 sati, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor "Unigradnje" d.d. Sarajevo Vehid Adilović potpisat će Aneks 2 Ugovora za izvođenje druge faze radova na izgradnji prvog zatvorenog 50-metarskog olimpijskog bazena na lokalitetu Otoka-Meander.

Ova druga faza podrazumijeva nabavku i ugradnju čelične MERO konstrukcije, krovnopokrivačke, limarske, bravarske i dio hidroizolatorskih radova, te ugradnju dijela vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Za ove radove izdvojeno je 4.000.000 KM, tako što su Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo iz Budžeta za 2005. godinu obezbijedili po 2.000.000 KM.

Predviđeni rok završetka ove faze raova je 31. maj 2006. godine, kada bi objekat bazena trebao biti pokriven i zatvoren.

Potpisivanje Aneksa Ugovora sa izvođačem radova obavit će se u sali Gradske uprave Grada Sarajeva, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/3.