U četvrtak, 01.09.2011.godine u 13.00 sati, gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Haris Lulić, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Muhamed Budimlić, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić, predsjednik Udruženja „Giro di Sarajevo“ Nisad Selimović potpisat će Memorandum o razumijevanju.

Potpisnici Memoranduma će, putem zajedničke saradnje, koordinacije i konstruktivnog dijaloga, djelovati na afirmisanju biciklizma, kao vida rekreacije, sporta i alternativnog načina prijevoza i to u cilju podizanja kvaliteta života građana u Sarajevu.

U skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima djelovat će na iznalaženju načina finansiranja aktivnosti koje uključuju izgradnju biciklističke infrastrukture u Sarajevu.

Potpisivanje Memoranduma bit će upriličeno u hotelu «Bristol».

Pozivamo vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj