U srijedu 13.11.2013. godine u 13.00 sati,  gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i predsjednica Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” Lejla Kamerić, potpisat će ugovor o ponovnom davanju stana na privremeno korištenje bez naknade ovom Udruženju. Potpisivanje ugovora bit će upriličeno u predmetnom stanu koji se nalazi u naselju Koševo-Vrtovi sunca, stambeni niz “E” ulaz 1, stan br.1.

Naime, u sazivu gradske vlasti na čelu sa gradonačelnicom Semihom Borovac, Grad Sarajevo je kupio i dodijelio stan na privremeno korištenje Udruženju "Srce za djecu koja boluju od raka u F BiH". 

Na četvrtoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj 26.06.2013., jednoglasno je usvojena Odluka o ponovnom davanju stana na privremeno korištenje bez naknade Udruženju „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“.

Ovim ugovorom će roditeljima iz gradova širom FBiH, a čija su djeca na liječenju od malignih oboljenja u Sarajevu, biti omogućeno  da i u narednih pet godina, koriste trosoban stan veličine oko 74 kvadrata.

Pozivamo Vašu ekipu da medijski poprati ovaj događaj i o njemu obavijesti javnost.