U petak 01.07.2011. godine u 12.00 sati, gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Alija Behmen potpisat će ugovore o finansijskoj podršci Grada u 2011.g.: za časopis „Zvučne novine“  Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kojeg zastupa izvršni direktor Fikret Zuko, za Projekat „Sigurna kuća“ Fondacije lokalne demokratije, koju zastupa izvršna direktorica Jasmina Mujezinović i za Projekat „Kuća na pola puta“ JU Kantonalni centar za socijalni rad, koju zastupa direktorica Mirsada Poturković.

Potpisivanje ova tri ugovora bit će upriličeno u sali Gradske uprave Grada Sarajeva, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/3.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj.