U utorak, 29.07.2008. u 12 sati gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor KJKP "Pokop" Nuko Grebović potpisat će ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz budžeta Grada za održavanje grobalja lokalnog značaja na području grada Sarajeva.

Potpisivanje će biti upriličeno u sali Gradske uprave br.320/III, ul.Hamdije Kreševljakovića 3.

Pozivamo vašu ekipu da medijski zabilježi ovaj događaj.

Izvor: Služba za odnose s javnošću Grada Sarajeva

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }