U četvrtak 26.06.2008. godine u 13.00 sati, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktorica JU Kantonalni centar za socijalni rad Mirsada Poturković potpisat će ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada za projekat "Kuća na pola puta".

Potpisivanje Ugovora obavit će se u Kući na pola puta (Blagovac br. 78 prema Vogošći), u kojoj su smješteni mladi bez roditeljskog staranja, koji su navršili 18 godina a nemaju riješeno stambeno pitanje.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj.

Izvor: Gradska uprava