U srijedu 31.1.2007. godine u 12.00 sati, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor firme URBING d.o.o. Sarajevo, Smajo Mulaomerović potpisat će Ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu i restauaraciju sarajevske Vijećnice.

Potpisivanje Ugovora obavit će se u sali Gradske uprave Grada Sarajeva, ul. Hamdije Kreševljakovića 3/3.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj.

Izvor: Gradska uprava