U povodu obilježavanja Dana državnosti BiH, danas je održana zajednička svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva i općinskih vijeća četiri gradske općine. Sjednicu je otvorio predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva Marin Ivanišević koji je čestitao Dan državnosti, poželjevši "našoj domovini i svima nama danas, i našoj djeci poslije nas, sretnu i prosperitetnu budućnost." Predsjedavajući Ivanišević također je istakao da "najljepša želja budućoj slobodnoj, demokratskoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini je glavni grad Sarajevo, kojim se ponose i kojega vole svi njezini građani."

U svom prigodnom govoru mr Seka Brkljača sa Instituta za historiju Sarajevo i kćerka Pašage Mandžića, učesnika ZAVNOBiH-a, obračajući se vijećnicima Gradskog vijeća i općinskih vijeća četiri gradske općine, diplomatskom koru i predstavnicima svih nivoa vlasti u zemlji, rekla je: – Uvažavanjem argumenata bosanskog rukovodstva, konačno, u noći između 25. i 26. novembra u Mrkonjić Gradu, održano je osnivačko zasjedanje ZAVNOBiH-a, koji je nakon toga praktično djelovao kao najviši organ vlasti u BiH. Tada je najviši organ nove revolucionarne vlasti u BiH, izražavajući svoju političku volju u pogledu narodnosnog, nacionalnog pitanja u znamenitoj Rezoluciji zapisao da Bosna i Hercegovina "nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, već i srpska i muslimanska i hrvatska", ne ukazujući jasno i otvoreno da je Bosna i Hercegovina i zemlja svoja, vlastita, bosanskohercegovačka.

Mr Seka Brkljača, također, je istakla da "trajna posljedica događaja koji danas obilježavamo ugrađena je u kasnije pravne dokumente države BiH, Ustav iz 1946. godine, kao i u kasnije ustave sa nešto izmijenjenim tekstom ali u osnovi sa naglašavanjem na državnom karakteru Bosne i Hercegovine, koja, izražavajući na osnovu parava na samoopredjeljenje uključujući i pravo na otcjepljenje i na ujedinjenje sa drugim narodima, ujedinjuje se na načelima ravnopravnosti, odnosno dobrovoljno ulazi u federativnu zajedinicu. Ove dvije činjenice čine osnov državnosti BiH utemeljene u dokumentima ZAVNOBiH-a. Na osnovi te potvrđene državnosti, statusa Bosne i Hercegovine kao republike unutar jugoslovenske federacije, bilo je moguće izvođenje referenduma 1992. godine na njeno međunarodno-pravno priznanje, a zahvaljujući tim sveukupnim istorijskim pretpostavkama, paralelno sa herojskim otporom agresiji 1992.-1995. godine, stvorene su nove pretpostavke potvrde u kontinuitetu njene državnosti Dejtonskim mirovnim sporazumom."

– S toga je za naše prilike bitno da shvatimo da se nikakvo idealno stanje ne nalazi i ne smije tražiti u prošlosti, nego u otvorenom pogledu u budućnost i da samo potpuno demokratsko društvo jednakih individuuma i otvoreno društvo sposobno je da se efikasno odbrani od tendencija koje indolencijom ZAVNOBiH-a, a zatim i poruka nikad u potpunosti ostvarene Deklaracije o pravima građana Bosne i Hercegovine sa Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a 1944. godine, predstavljaju, ne samo kao negaciju jedne države u kontinuitetu, nego i oživljavanje nekih oblika autoritatizma, pa ma kako ga nazivali – rekla je mr Seka Brkljača, te čestitala Dan državnosti BiH.

Čestitkama se pridružila i gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, koja je svim građanima države Bosne i Hercegovina čestitala 25. novembar, Dan državnosti.

"Vjerujem da ćemo i dalje nastaviti razvijati vrijednosti mira, slobode i suživota, za koje su se borili i izborili bh. antifašisti i patrioti. Vjerujem u evropsku budućnost Bosne i Hercegovine kao prosperitetne zemlje  ravnopravnih naroda koji u njoj žive."

Izvor: Gradska uprava