Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09), sazivam 14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA, koja će se održati u utorak 23.02.2010. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 02.02.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći za DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavajućeg Odbora za budžet i finansije Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2. Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Mandatsko-imunitetske komisije Gradskog vijeća Grada Sarajeva

3. Prijedlog Odluke o razrješenju zamjenice predsjedavajućeg Komisije za jednakopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Sarajeva

4. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjedavajuće Odbora za budžet i finansije Gradskog vijeća Grada Sarajeva

5. Prijedlog Odluke  o transformaciji "PEP" Društva s ograničenom odgovornošću za prijenos i emitovanje programa Sarajevo  u Javno preduzeće "Gradska radio-televizija Sarajevo", d.o.o. Sarajevo

6. Prijedlog Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila Dana Grada Sarajeva u 2010. godini

7. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2009. godinu

8. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog  plana "Park-Šuma Mojmilo"

9. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Ciglane"

10. Nacrt Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Ahatovići"

11. Informacija o uspjehu učenika u srednjim  školama na području Grada Sarajeva u školskoj 2008./2009. godini

12. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler 

Broj: 01-05-263/10

Datum: 12.02.2010. godine