Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 19. SJEDNICU
GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA. Devetnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak 29. 06. 2010. godine u 10.00 sati,  u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića, br. 3/1.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana „Podgaj-Tekija“ s Prijedlogom odluke o provođenju Regulacionog plana „Podgaj -Tekija“
2. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „50. internacionalni teatarski festival MESS 2010“.
3. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „14. Jazz Fest Sarajevo 2010“.
4. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „Međunarodni teatarski festival autorskih projekata – 13. teatar fest“.
5. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije Internacionalni muzički festival „Bosna“ (BIMF).
6. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „Kids festival  2010“
7. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije Festival „Baščaršijske noći  2010“
8. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije XIII međunarodni festival folklora „Sarajevo 2010“
9. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije „16. Sarajevo Film Festival“ 
10. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije I „Balet-fest Sarajevo“  2010.
11. Prijedlog odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo  i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije Izložba „Collegium Artisticum“
12. Nacrt  politike Grada Sarajeva u oblasti kulture za period 2011. – 2015. godine
13. Informacija o implementaciji informatizacije Gradske uprave i Gradskog vijeća Grada Sarajeva
14. Vijećnička pitanja i inicijative  

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA
 Prim. dr. Željko Ler