Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 41. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA. 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u  utorak 29. 05. 2012. godine u 10.00 sati, u objektu  Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnih tijela Gradskog vijeća (Ferid Buljubašić)
2. Prijedlog Odluke o izboru člana radnih tijela Gradskog vijeća (Slaven Kovačević)
3. Prijedlog Odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća (Mensur Mirojević)
4. Prijedlog Odluke o izboru člana radnog  tijela Gradskog vijeća  (Nermin Bjelak)
5. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar – mart 2012. godine
6. Prijedlog Odluke o postavljanju spomen ploče na mjestu pogibije Senada Šećerovića i Dževada Resića ispred Kasarne na Bistriku
7. Prijedlog Odluke o  uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Pule
8. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između gradova Sarajeva i Tlemcena
9. Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2011. godini
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo
11. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije "51. Sarajevski dani poezije"
12. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije 8. Internacionalni muzički festival "Bosna" u 2012. godini (BIMF)
13. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije Izložba "Collegium Artisticum"
14. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije "18. Sarajevo Film festival"
15. Prijedlog Odluke o sufinansiranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanju člana Organizacionog odbora manifestacije "Kids festival 2012"
16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana \’\’Centar Novo Sarajevo\’\’ s Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana \’\’Centar Novo Sarajevo\’\’ (skraćeni postupak)
17. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana \’\’Buća Potok II\’\’ s Nacrtom Odluke o  provođenju Regulacionog plana \’\’Buća Potok II\’\’
18. Informacija o stanju i problemima u oblasti urbanog planiranja, s posebnim osvrtom na dinamiku donošenja regulacionih planova i njihovo provođenje
19. Informacija o realizaciji programa pomoći Grada Sarajeva porodiljama/majkama s djecom
20. Informacija o realizaciji Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti za 2011. godinu
21. Informacija o realizaciji projekta \’\’Javni doček Nove 2012. godine u gradu Sarajevu\’\’
22. Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu
23. Informacija o stanju tradicionalnog zanatstva na području Baščaršije
24. Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA
                               Prim. Dr. Željko Ler, s.r.